Çalışan Aydınlatma Metni

Çalışan Adaylarına İlişkin Aydınlatma Metni

Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Satan Kişi

Potansiyel ürün veya hizmet satan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alan kişi

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Kamera Kayıtlarına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Başvuru Formu

Saklama ve İmha Politikası

Sakon Tekstil KVKK Politikası